sro - DJ Tusom

Predaj tovaru


Účtovníctvo, mzdy a personalistika


Jednoduché účtovníctvo

- systematické usporadúvanie prijatých daňových dokladov (vrátane počítačového spracovania)

- vedenie peňažného denníka

- vypracovanie daňových priznaní na daň z pridanej hodnoty

- vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov

- vypracovanie daňových priznaní na všetky ostatné existujúce druhy daní (Daň z motorových vozidiel, atď.)

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

- vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení

- ročné uzávierky

- všetky činnosti i spätne

Podvojné účtovníctvo

- systematické usporadúvanie prijatých daňových dokladov (vrátane predkontácie a počítačového spracovania)

- vedenie analytickej evidencie jednotlivých účtov na základe požiadaviek klienta v súlade so zákonom o účtovníctve

- vypracovanie daňových priznaní na daň z pridanej hodnoty

- vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov

- vypracovanie daňových priznaní na všetky ostatné existujúce druhy daní (Daň z motorových vozidiel, atď.)

- spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku,

  pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, po dohode je možné viesť aj evidenciu drobného majetku podľa požiadaviek klienta

- zostavenie odpisových plánov a výpočet odpisov

- vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení

- ročné uzávierky

- všetky činnosti i spätne 

Mzdová a personálna agenda

- mesačné spracovanie mzdovej agendy (výpočet miezd), vrátane zasielania výkazov, (MZ aj VZ)

- kompletná personálna agenda

- príprava prijímania nových pracovníkov

- definovania stavu spoločnosti z hľadiska personalistiky a pod.

- komplexná agenda z hľadiska pracovného práva

- vypracovanie ročných zúčtovaní so zdravotnými poisťovňami

Ekonomické poradenstvo

- pomoc pri riešení problémových období vo firme klienta

- účtovné poradenstvo

- poradenstvo pri vypracúvaní návrhu jednotlivých zmlúv

- poradenstvo pri zakladaní nových obchodných spoločností

- vypracovanie organizačnej štruktúry spoločnosti

 

Užitočné adresy


http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3991

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

http://www.nrsr.sk/

http://www.socpoist.sk/

·     http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1567&lang=sk

·     http://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnej-pokladnici/719s

http://www.eserocka.sk/

http://natankuj.sme.sk/?go=vyhladavanie&submenu=priemerne_ceny

http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx

https://www.neziskoveorganizacie.sk/

http://www.zrsr.sk/zr_ico.aspx

http://orsr.sk/https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3991

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

http://www.nrsr.sk/

http://www.socpoist.sk/

·     http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1567&lang=sk

·     http://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnej-pokladnici/719s

http://www.eserocka.sk/

http://natankuj.sme.sk/?go=vyhladavanie&submenu=priemerne_ceny

http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx

httpttps://www.neziskoveorganizacie.sk/

http://www.zrsr.sk/zr_ico.aspx

http://orsr.sk/

http://www.blog.danesk.sk/danove-zakony.html


https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3991

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

http://www.nrsr.sk/

http://www.socpoist.sk/

·     http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1567&lang=sk

·     http://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnej-pokladnici/719s

http://www.eserocka.sk/

http://natankuj.sme.sk/?go=vyhladavanie&submenu=priemerne_ceny

http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx

https://www.neziskoveorganizacie.sk/

http://www.zrsr.sk/zr_ico.aspx

http://orsr.sk/https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3991

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

http://www.nrsr.sk/

http://www.socpoist.sk/

·     http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1567&lang=sk

·     http://www.socpoist.sk/cisla-uctov-pobociek-socialnej-poistovne-v-statnej-pokladnici/719s

http://www.eserocka.sk/

http://natankuj.sme.sk/?go=vyhladavanie&submenu=priemerne_ceny

http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx

httpttps://www.neziskoveorganizacie.sk/

http://www.zrsr.sk/zr_ico.aspx

http://orsr.sk/

http://www.blog.danesk.sk/danove-zakony.html


newsletter title
referencie title


Silvester 2014
Hviezdoslalovo námestie
Bratislava